Jens til Agathe - Cedar Falls 24 Februar 1876
Afskrevet af Poul Ebbekær, Haslev.Tilbage til Amerika Brevene.

Cedar Falls den 24. Februar 1876.

Dyrebare Veninde.

Saa nærme dagen sig med raske fjer den dag da vi igjen skal samles lar os saa Kjæreste Agathe Bede for og med vær andre at det maa Bliver en høitirs dag for os i Jesu Navn O Kjæreste Veninde jeg føle dybt i mit Hjærte at jeg har paa en maade været den anden Torolf(?) jeg har som ham Kastet mørke skygge ind i din Kjærlighed til mig O jeg bede dig Hjærtelig om til givelse for min Brøde. O Kjærste Agathe jeg bede dig at samle alle de skjønne minde og flætte dem i en Krans og kast alle skygge Bellede bag ver dig ti var du drømte skjønt
du skal i Sandhed skue og lar os saa mindes Bjøren Stjernebjørens Sang Nu Tak for alt i fra vi var Smaa og ligte sammen i Skov og Lade jeg tænkker legen skulde gaa op i de Graanende dage. det som du ikke forstaar nu hos mig kjæreste Veninde det skal du forstaa naa vi mødes og kand tale Montlig med væ andre, Jeg har bstæmt at Reise her fra først kommende Mandag her fra og paa Søndag vil jeg være en gjæst ved Herrens Bor saa naar du mortage dette Brev er jeg ikke langt bort om Gud vil lade Reisen Løkkes for mig jeg skal lade et Brev af gaa før jeg gaar ombor i Nev Ork det er saa kons
tre dage efter dette Brev er skrevet at jeg begynde Reisen men du maa nu ikke vænte at jeg kand komme Veien saa Rask over som Brevet, hils dine Forældre og Søskende hjærtelig fra mig og hils min Formilie fra mig og selv være du Kjæreste Agathe hilset af din oprigtige Ven og Fæstemand Jens Straarup

Guds Naade og Fred være med og over dig nu og i al Evighed Lev Vel Lev Vel