Jens til Agathe - Cedar Falls 27 Juni 1875
Afskrevet af Poul Ebbekær, Haslev.Tilbage til Amerika Brevene.

Ceder Falls den 27 Juni 1875

Kjære Veninde
Den tir er nu kommen da jeg maa prøve paa at forstyre Tavsheden ti den har ikke været mig til nogen glæde og des uden har jeg ingen fred verken for Unge eller gamle ti de vil alle sammen have mig gift Og de Unge damere har moske sat dem ihovedet at jeg ikke forstaar at Beile heller ogsaa de troer at siden jeg er farme maa jeg selvfølgelig ogsaa have mig en mædjelper og der i har de jo ræt og de tror saa tillige at jeg ingen har Valgt inu det er næmlig en Maanes tir siden vi havde dame besøg de kom næmlig for at besøg det Unge par som er her i Huset og jeg

Lodret til højre: dette har jeg skrevet for at vise dig i vilken frlig stelling jeg staar og husk paa jeg er allene

Lodret til venstre: I det haab at dit Hjerte inu er fri har jeg Skrevet dette Brev
Fik jo da besøg ved samme Leilighed det vad tre Unge Damer en herre og et par gifte Folk alle sammen fra Byen men det værste ved dette Besøg vad at aller tre Damere blev for Elsket i mig vilket jeg er meget ker af ti jeg kan siden denne tir ikke ongaa dem jeg gaar tidt i Kjerke og det gjør de ogsaa og de komme jo da ved denne leilighed til at hilse paa mig og jeg paa dem men det værste er saa ved det hele at de plage Konen som er i Huset til at følge med dem Jem og vi er jo for det meste Kjørende saa vis de faa hinde til at blive saa faa de jo os læt ti vi kan jo ikke godt kjøre fra vores Madame og disse sene værker for meget op sigt
Ved en Kjerke og jeg kan ved samme leilighed ikke ungaa at komme i folke Monde og det er jeg ker af Kjæreste Agata nu har jeg fortalt dig i vilken stelling jeg befinde mig og jeg er ker af at vandre livet i gjennem allene, og jeg er ker af at der skal være saa mange der skal løbe storm imor den Skanse som allerede er intaget, og da du Kjæreste Agata er den der har intaget mit Hjerte saa vil jeg bede dig om ikke at ove give det til nogen anden men beholde den for dig selv ti du ver det lige saa som jeg selv ti jeg har Røbet denne Kjærlighed for dig ikke i or men i min Væsen da Hjærtets flamme en daglød(?) Bluste op i mig og det talte

Lodret: Kjæreste Agata lar mig vide vorledes du har haft det siden jeg Reiste jeg skal i næste Brev fortelle dig vorledes jeg har haft det
Mer end min Tonge kunde udsige og det vad næmlig paa min Søsters og din Broders Brullups dag og jeg huske ogsaa godt den dag da vi sad i et Besøg i Bæge (Bække?) og jeg følte mig vist lit forsagt men da du saa sang den Løft dit hove du Raske Gudt da vad det som en sten Blev løftet fra mit Hjert. Nu vil jeg af mit inderste Hjerte ønske at du kunde dele mine Tanker og give mig dit Hjerte og din Haand ti du Kjærest Agata er den eneste der kan gjøre mit liv lyst og mit Hjerte
Glad Nu vil jeg slutte med de ønske at Guds Naade og Fred maa være ove dig og din Formilie din Hengivne Ven Jens Straarup

Teksten der øverst står ”på hovedet”: Med indelig længsel imøde seer jeg dit svad (svar) baade med Haab og frøgt jeg sender hermed mit botræt og jeg vil bede dig om at gjengjelde det og sende mig dit med det første skriv snart og Lev Vel til vi sees