Jens til Agathe - Chicago 29 Februar 1876
Afskrevet af Poul Ebbekær, Haslev.Tilbage til Amerika Brevene.

Se billedet nederst på siden af skibet som Jens Iversen Straarup sejlede med
på vej hjem til Europa.

Chicago den 29 Februar 1876

Dyrebare Agathe
Saa er jeg da nu ur sloppet af mit Fængsel og iler nu med Længsel hjemar til dig og Gud giver at det maa bliver et vælsignet Møde(?) at vi maa samles i Jesu Navn og til hans ære og til vor løkke og Glæde her i Livet og kommer jeg ikke da har jeg faat forfald og jeg vil da vænter dig i de Evige Boliger ja kjære Agathe jeg er sikker paa at min Reiser skal ender vel og jeg er ikke bange for at see det Vrede Hau ti herren er ved min sider og saa vil jeg ønske dig et Hjærtelig
Lev Vel til vi sees men mit haab er dog den at vi skal sees her nede men Gud Raade og hans Villie ske og ikke vores Hils din Formilie Hjærtelig fra mig og hils min Formilie kjærlig fra mig og selv være du Hjærtelig hilset af di til Døden Fultro Ven og Fæstemand
Jens Straarup

Jeg Reiser om nogle faa timer til Nyork og gaar med det samme ombor paa damskibet Ellert di Rækte til Hamborg Jeg gaar ombor paa Torsdag Efter medag saa du kand vænte at see mig nogle
Dage efter mortagelsen af dette Brev Jeg har ikke skrevet Hjem saa jeg haaber at du vil onderætte dem om min Hjemkomst Guds Naade og Fred Være med og over dig og Eder Aller Herrens Venner ingen sinde Mødes skal for siste Gang og det er min trøst
Fred være med dig
Skibet som Jens sejlede hjem med.
16 Februar 1876: afgik fra Hamburg mod New York via Havre
4 Marts 1876: ankom til New York fra Hamburg via Havre


S.S. Gellert blev drevet af Hamburg American Line fra 1875 til omkring 1895. Det tog ud på sin jomfrurejse den 26 maj 1875. Det var et 3533 bruttoregister ton stort fartøj og målte 375.4ft i længden og 40ft i bredden. Ifølge oplysninger fra National Archives, foretog Gellert cirka 132 rejser i sin tjeneste. Mere end 46 tusinde mennesker passerede gennem Castle Island efter en rejse Hamburg-Harve-New York ruten ombord på Gellert.