Anders Simonsens salg af "Skødebjerg Nygaard" til sin dattersøn
Peder Jacob Noah Pedersen i 1896.

Kilde: Poul Ebbekær.