Hans Andersen's Bibel fra 1755.
Kilde: Kim Straarup, 10 Maj 2017.Formand for Viborg Slægtshistoriske forening Kurt Pajbjerg, fandt denne bibel på et bagagerums marked i Viborg den 6.5.2017. Han fandt ud af at Knud Rasmussen og Jeg var i familie med de personer der nævnes i bibelen og kontaktede os. Vi blev selvfølgelig meget interesserede i Bibelen. Det er utroligt at den har overlevet til i dag. Bibelen er fra omkring 1755.
Kurt Pajbjerg kender Karen og Anders Straarup fra Randers, da de også er medlemmer af foreningen i Viborg. De har nu fået overdraget bibelen, så den atter er i familiens eje.

Poul Ebbekær har været så venlig at transskribere teksten, så vi alle kan forstå de gamle tekster.

Denne Bibel er kiøbt af min Forfader Hans Andersen i Orte om trænt for 100 Aar siden og senere eiet af min Fader Anders Hansen som har efter ladt den til min Søster Ane Kierstine, og af hendes Søn har ieg Tilbyttet mig den og ladet den ind binde paa nye om trænt 100 Aar efter at den er kommen i Familiens Eie i Aaret 1855.
Simon Andersen.
Jeg ønsker at mange endnu vil Benytte den til at vai lede dem paa Livets Vei til Salig hed, thi det er en Livs(?) ? til Livet for hver den som Troer.Givet min Søn Simon Simonsen denne Bog med det Ønske, at den fremdeles benyttes og maa blive i Familiens Eie.
Pintsedag d 1 Juni 1879. A. Simonsen.

Ejere af bibelen:

1. ejer Hans Andersen (1725 - 1767) købte bogen.
2. ejer hans søn Anders Hansen (1753 - 1820).
3. ejer hans datter Anne Kierstine (1797 - 1843).
4. ejer hendes søn Peder Nielsen (1823 - 1878).
5. ejer Anne Kierstines bror Simon Andersen (1795 - 1868).
6. ejer hans søn Anders Simonsen (1817 - 1905).
7. ejer hans søn Simon Simonsen (1848 - 1917).

Hvor blev Bibelen mon af efter Simon Simonsens død?