Mindeblad om Hermann Schmidt.

Faldet i 1. Verdenskrig.
Kopi fra Mindeblade for faldne:

Afskrift:

I Tilslutning til Omstaaende kan der endnu vedføjes:

Efter at Afdøde havde gennemgaaet Skoleaarene i Berlin, kom han paa Brødremenighedens Lærerseminarium i Niesky i Schlesien, hvor han 1904 bestod hans Lærereksamen. Her fra kom han til Christiansfeld som Lærer og paa Grund af hans rige Begavelse paa Musikkens Omraade, blev han Paaske 1909 ansat som Organist. Den 10. December 1916 indkaldtes han som Pioner ved Jernbaneregimentet No 2 i Berlin, efter endt Uddannelse kom han til Sperenberg og derfra videre til den russiske Front. Tiltrods for at Lærer Schmidt ikke direkte var udsat for Krigens Farer, thi han havde det Held at blive ansat paa en Skrivestue, naaede ham dog den Blodgangsepidemi som rasede paa hine Egne. Efter et langt haard Sygeleje, afgik han ved Døden den 29. Oktober 1917 paa et Lazaret i Lida i Rusland, han blev jordfæstet paa Militærkirkegaarden dersteds. I de Aar Hermann Schmidt maatte virke som Lærer og Organist her ved Skolen og Kirken, har han til enhver Tid udøvet hans Kald til hans Foresattes fulde Tilfredshed.

Christiansfeld d. 2. Februar 1918.

Niels Ebbesen.

Afskriften af kilden er foretaget af frivillige tilknyttet Rigsarkivet.