Nis Andresen Jacobsen's dagbogsoptegnelser fra I Verdenskrig.