Nyheder: 29 Maj 2020.
Kristian Uhre Olsen fylder 100 år. Se her.
Jens Iversen Straarup køber Skødebjerg. Se her
Hans Andersen's bibel fra 1755. Se den her


 Fornavn:  Efternavn:
Login
Avanceret søgning
Efternavne
Nyheder
Mest Eftersøgte
Fortællinger
Billeder
Dokumenter
Gravsten
Optagelser
Videoer
Dødsbekendtgørelse
Links
Nekrolog
Gårde og huse
Albummer
Alle medier
Kirkegårde
Steder
Notater
Datoer & Årsdage
Kalender
Rapporter
Kilder
Arkiver
DNA-tests
Statistikker
Skift sprog
Bogmærker
Kontakt
Registrér for at få en brugerkonto
   


  

Velkommen.

Denne slægtstavle tager sit udgangspunkt i Anders Simonsen Pedersen's slægtsbog "Gennem 400 år" som han udgav i 1955. Den kan ses her.

Sidenhen har slægtstavlen udviklet sig meget, naturligt nok. Jeg bestræber mig på at alt er så korrekte som muligt. Så derfor har jeg ikke importeret andres GEDCOM filer, da jeg ikke vil bruge tid på at kontrollere dem. Der kan selvfølgelig have indsneget sig fejl, som du er velkommen til at rette mig for.
Jeg har flere engagerede bidragydere til slægtstavlen som har bidraget med mange artikler, billeder, udklip og historier af forskelligt art gennem årene. Se selv i menuen til venstre.

Har du nogle rettelser eller tilføjelser, så skriv en mail til mig under "Kontakt mig".
For at se hele slægtstavlen incl. nulevende personer, skal du registrere dig under "Registrer for at få en brugerkonto"

Husk at skrive lidt om din forbindelse til slægtstavlen.

Venlig Hilsen
Kim StraarupWelcome to my American relatives.

Use "Skift Sprog" on the left menu to change language to English.

This family tree is based on Anders Simonsen Pedersen's family book "Through 400 Years", published in 1955. It can be seen here.

Since then, the storyboard has developed a lot, naturally enough. I strive for everything to be as correct as possible. So, therefore, I have not imported other people's GEDCOM files, as I do not want to spend time checking them. There may of course be errors that you are welcome to correct me for.
I have several committed contributors to the family tree who have contributed many articles, pictures, clips and stories of different kinds over the years. See for yourselves in the menu on the left.

If you have any corrections or additions, please write an email to me under "Contact me".
To see the full family tree including living people, register under "Register to get a user account"

Remember to write a little about your connection to the family tree.

Sincerely
Kim Straarup   
Seneste opdateringer
 
 
Udvalgt billede